Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viamuand muand
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viaimpressive impressive
Było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabrzask brzask
Ile niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych.
Reposted fromsmokingtime smokingtime viabrzask brzask
7344 2b9f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamuand muand
2953 51d1

aintthatakick:

- I don’t have the strength to lift a finger.

Alain Delon in L’Eclisse (1962)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
9786 4530
malo istotne
Reposted frompankamien pankamien viapsychodelik psychodelik
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viamakemewannadie makemewannadie
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viapsychodelik psychodelik
6865 8b99

roseydoux:

Une Femme Mariée (1964)

0880 22c0
Reposted fromhelterskelter helterskelter viaSsomething Ssomething
3167 8413
Reposted fromkimik kimik viasomebunny somebunny
0759 8d47
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafckit fckit
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte viasonicetobenice sonicetobenice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl