Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6243 293d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasonicetobenice sonicetobenice
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
9262 97e3 500

strangehats:

calming brew

second piece for katsudon bang and @kevystel’s fic, ascent - mixing up a late night drink

first piece l third piece 

Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
3834 8b11 500
Reposted fromkniepuder kniepuder via48hrs 48hrs
9764 2dd4 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues vialexxie lexxie
Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl via48hrs 48hrs
2200 ba3c 500
Reposted fromstormymind stormymind via48hrs 48hrs
2335 1f26
Reposted fromkarahippie karahippie viapsychoviolet psychoviolet
5759 880f
Reposted fromTLC2 TLC2 viairmelin irmelin
8864 a148
Reposted fromkarahippie karahippie
7055 8472
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaneth aneth
8863 cfa2
Reposted fromkarahippie karahippie viaskynetpizza skynetpizza
2864 b3eb
Reposted fromoutoflove outoflove viainsanedreamer insanedreamer
Na pytanie, gdzie można kogoś poznać, odpowiadam w dupie. Poznawanie ludzi to nie kwestia miejsca, tylko kwestia nastawienia. Otwartości.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool via48hrs 48hrs
Każdego dnia znajdź czas tylko dla siebie. Obojętnie czy to będzie 10 minut w ciszy, czy długa relaksująca kąpiel, czy może spacer. Naucz się przebywać z sobą.
— Sylwia Rogala
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert via48hrs 48hrs
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała?
— ignacy karpowicz. -.-
Reposted fromrol rol via48hrs 48hrs
8924 9295 500

cheongsaam:

‘Welcome to the Jungle’ by Ren Hang - Vogue Me December 2016

Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
2321 7b54 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl