Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6014 882a
7670 3477
Reposted fromtwice twice viamymindneversleeps mymindneversleeps

every morning
Reposted fromnebthat nebthat via2708 2708
1901 50b8 500
I don’t know what to do or say or think. all i know is right now i want to take you clothes off right in the middle of this hall and throw you in one of these classrooms kiss every square inch of your body while a bunch of people who buy minivans listen wishing they were us. that’s probably a bad idea, right?
Reposted fromthebelljar thebelljar viauaremyheaven uaremyheaven


Breakfast at Tiffany’s (1961)
Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił.
— Ernest Hemingway
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viapiglet piglet

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło..

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

— Piotr C.- najpiękniej.
Reposted frommyhappiness myhappiness via2708 2708
Jeśli ktoś lub coś ma Cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— Ślepnąc od świateł - Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk via2708 2708
3553 4bee
Reposted frommisza misza via2708 2708
6036 8d71
Reposted fromcalifornia-love california-love
Reposted fromciarka ciarka viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Każdy człowiek jest skończonym idiotą co najmniej przez pięć minut dziennie. Mądrość polega na tym, by nie przekraczać tego limitu.
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee via2708 2708
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve via2708 2708
9242 4b54
0578 a5ac
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viaszydera szydera
9263 528e 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl