Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via2708 2708
5782 0138

serious:

note to self

Reposted fromkimik kimik viaszydera szydera
Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak, jak oni z Tobą.
— Zbigniew Boniek
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
Reposted fromTinySilentSoul TinySilentSoul viablackcat blackcat
4987 1974 500
Reposted fromamatore amatore vialittlelies littlelies
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialexxie lexxie
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromwaflova waflova via2708 2708
6912 5d06
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viapsychoviolet psychoviolet
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— T. Bernhard
Reposted fromasalluhi asalluhi via2708 2708
0140 f440 500

viirgo:

relaxing times, reading art books

Reposted fromLittleJack LittleJack vialexxie lexxie
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul via2708 2708
5044 0d79
1542 1519 500
Reposted frommindtrap mindtrap viaucieknijmi ucieknijmi
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
5849 3a98
Reposted fromkarahippie karahippie
2504 c30b
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
9468 063e
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl