Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5711 eb49
Reposted fromcalifornia-love california-love
9130 1087
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viasomebunny somebunny
Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viapouler pouler
Kobiety udają orgazmy, mężczyźni udają całe związki
— pokolenie ikea
Reposted frombadgal badgal viapouler pouler
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viairmelin irmelin
4451 6956
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaszydera szydera
9659 60b8 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viatoniewszystko toniewszystko
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viapiglet piglet
6642 62cd
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viatouchthesky touchthesky
6636 4dbe

thewanderrchildd:

running-on-oatmeal:

outrunmyself:

I will never not reblog this. The 2 guys in the back are just ❤❤❤

Always reblog.

people who get hyped up for other people are the greatest people you can have in your life.

Reposted fromkefka kefka viakeeplooking keeplooking
7587 859e 500

ms-ss:

fuckery-inc:

YOOO

This should be in a museum somewhere

6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri viaEtien Etien
3550 a4ca
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaEtien Etien
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimpressive impressive
9252 d4f4
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaprzeblyski przeblyski
Reposted fromjasminum jasminum viaprzeblyski przeblyski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl