Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2042 47d3
Reposted fromkarahippie karahippie viaskynetpizza skynetpizza
3103 cc18 500
Reposted frompiehus piehus via48hrs 48hrs
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
Nickie Zimov - Loathsome Passages (Oil on paper) (18x14 cm)
Reposted fromartfucksme artfucksme viaprzeblyski przeblyski
7480 5a15
Reposted from4777727772 4777727772 via48hrs 48hrs
5643 608a
Reposted fromkarahippie karahippie viaindisputabel indisputabel

Reposted from4777727772 4777727772 viatouchthesky touchthesky
7979 6719 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
5723 a7c3
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
0783 7748
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiamanartist iamanartist
7631 a12a
Reposted fromkarahippie karahippie
6271 1c6c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacandycamilla candycamilla
3913 1575 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiamanartist iamanartist
2906 d56e
3909 38af
Jack Kerouac in NYC (1959)
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viajointskurwysyn jointskurwysyn
Dorastając w tym kraju, trzeźwiejemy z marzeń.
— Koniec Świata, "1980 II" (słowa: Jacek Stęszewski)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl