Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.Reposted fromLogHiMa LogHiMa via2708 2708
Reposted fromshakeme shakeme viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE
1338 b314
Reposted fromkarahippie karahippie viabudas budas
Zawsze będziemy za czymś tęsknić, do czegoś wracać, coś wspominać. Zawsze będzie nam czegoś brakowało, choć nie zawsze będziemy wiedzieli czym to jest. Jeszcze nieraz ukuje nas serce na dźwięk czyjegoś głosu, zapachu, dotyku, sposobu gestykulacji, uśmiechu, oczu. Jeszcze zatęsknimy za straconymi szansami i niewykorzystanymi okazjami.
To nie jest tak, ze można żyć i nie usychać z tęsknoty.
Każdy do czegoś wzdycha.
Każdemu czegoś brak.
— "W jaki sposób oswoić tęsknotę i ból?"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera

Lepiej spróbować i żałować? Czy nie spróbować i też żałować?

2071 af9c
Zimne dłonie. To przypadłość ludzi nerwowych i bardzo wrażliwych
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viafckit fckit
7663 03e9 500
Wiesz - moja podejrzliwość, moja nieufność do ludzi jest straszna. To przekonanie, że nikt mnie nie może lubić ani cenić (...). Nie wiesz, jakie to ciężkie wietrzyć wszędzie maski, nawet u tych ludzi, którzy odnoszą się do nas z miłością. Nigdy chyba nie będę mógł naprawdę kochać - bo będę wolał zdławić w sobie sentymenty niż czuć, że miłość czyjaś do mnie jest oparta na tkliwości w stosunku do biednych i słabych istot. Czuję, że jestem właściwie zupełnie wykolejony - zgubiłem rzeczywistość - obracam się w sferze urojeń.
— Czesław Miłosz
9268 9060
Reposted fromsarazation sarazation viabudas budas
Potem płakałam, ponieważ zbyt dużo myślę, zbyt dużo chcę i zbyt dużo martwię się o przyszłość.
— Brittainy C. Cherry
Główną rzeczą, która kontroluje ludzi jest to, co o sobie myślą. Hamuje ich to, jak siebie postrzegają. Jeśli wpojono Ci, że jesteś do niczego, to niczego nie dokonasz. Mnie nauczono, że mogę wszystko.
— Kanye West
Reposted fromtobecontinued tobecontinued via2708 2708

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"
0609 78b3
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasonicetobenice sonicetobenice
5916 0e86
5701 3a04
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viarecommencer recommencer
5835 3d98
Reposted fromkarmacoma karmacoma viarecommencer recommencer
- Co w ogóle można robić w takich beznadziejnych czasach, z tak niepewną przyszłością w perspektywie?
- Boże, no to samo, co w każdych innych: myśleć. Wybierać. Walczyć. Doskonalić się. Kochać...
— Małgorzata Musierowicz, "Opium w rosole"
Reposted fromcudoku cudoku viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl