Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego vialaparisienne laparisienne
8101 3484 500
Reposted fromloveproof loveproof viaszydera szydera
2351 84fe 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaszydera szydera
8580 e9a8 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
0912 b901 500

disorienteddreams:

La collectionneuse (Eric Rohmer, 1967)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapleassure pleassure
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
6223 cdcb
Reposted fromsoftboi softboi viainvincible invincible

rebelswithoutcauses:

My special talents include: jumping to the worst conclusion possible and worrying about that thing for hours.

2981 918c 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaszydera szydera
6224 dbc1
Reposted fromsoftboi softboi viafajnychnielubie fajnychnielubie
9995 2a79 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasurpriseme surpriseme
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaimpressive impressive
2169 f1c9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
0912 b901 500

disorienteddreams:

La collectionneuse (Eric Rohmer, 1967)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaindisputabel indisputabel
Nie osądzaj mnie po moich wyborach, skoro nie wiesz jakie miałam opcje
— internety
Reposted fromMaDeeWorrld MaDeeWorrld viawszystkodupa wszystkodupa
3691 7cf2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
3672 ab1f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
4113 c7f2 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl