Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5749 ff7f
0731 a932 500

strang2r:

좋아하는 사진, figure 2007 (at Hongik University)

Reposted fromvibetechs vibetechs viajointskurwysyn jointskurwysyn
4558 0bda 500
czy doczekał
6155 84d1 500

thunderstruck9:

Cressida Campbell (Australian, b. 1960), Lilies with Indian Cloth, 1994. Woodblock, 82.3 x 48.8 cm.

3819 1f7e 500
Reposted frompussyporn pussyporn vialittle-things little-things
1601 533b 500
Reposted frompierdolony pierdolony viairmelin irmelin
5639 336e 500
Reposted fromtfu tfu viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Nigdy nie zrozumiem, jak to się dzieje, że niektóre wydarzenia wnikają nam głęboko pod skórę i przeobrażają nas w innych ludzi. Czasami są to naprawdę poważne sytuacje (...). Ale bywają też i drobne, w rodzaju spotkania z zapłakaną nieznajomą. Zaczynam podejrzewać, że w pewnym stopniu ludzi zmieniają wszystkie przeżycia.
— Bonnie-Sue Hitchcock – Zapach domów innych ludzi
Reposted fromnyaako nyaako viadefinicjamilosci definicjamilosci
Decyzje dojrzewają jak owoce. Czasami słońce im sprzyja i rosną szybko, czasami jednak brak światła spowalnia proces. Nic tu nie da chemiczne przyśpieszanie. Każdy owoc musi dojrzewać w swoim tempie.
— Justyna Bigos – Dzieci z chmur. Opowieść o adopcji i macierzyństwie
Reposted frompuella13 puella13 viaeternaljourney eternaljourney
Reposted fromDennkost Dennkost viaucieknijmi ucieknijmi
5403 484e
Reposted fromkarahippie karahippie viaucieknijmi ucieknijmi
7583 e5b1 500

weheartdogs:

nothing has ever been more true

Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viaucieknijmi ucieknijmi
8487 0335
Reposted fromnezavisan nezavisan viaucieknijmi ucieknijmi
Reposted fromTank Tank viaunmadebeds unmadebeds
Nie doceniamy chwil, dopóki nie staną się wspomnieniami.
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viasurpriseme surpriseme
8178 69e1
Reposted fromtfu tfu viaclementiines clementiines
3129 146e 500
Reposted bymarcinmarcinlaparisiennepreciouslittledisappointments
Reposted frommessedup messedup
2422 3008 500
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl