Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają zdawać sobie z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle via48hrs 48hrs

Kiedy kobieta ma wiarę w siebie, nie boi się bronic swojej indywidualności. Wygląda jak chce. Ma własny styl. Swoja charyzmę. Swój niepowtarzalny urok. Mężczyzna chce czegoś, czego nie ogląda na co dzień. Nie w sensie ruda kontra blondynka. Chce mieć wyjątkowa kobietę, która myśli sama za siebie.

— Sherry Argov
Reposted fromlakonika lakonika viasonicetobenice sonicetobenice
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSsomething Ssomething
2895 0a51 500
Reposted fromkimik kimik viasomebunny somebunny
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna via48hrs 48hrs
8426 0570
Reposted fromShini Shini viajointskurwysyn jointskurwysyn
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
Reposted fromkrzysk krzysk viajasnaa jasnaa
4759 e1c6
Reposted fromamatore amatore viaszydera szydera
Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.
— Mark Twain
Reposted fromkalesony-dziadka kalesony-dziadka via48hrs 48hrs
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viaAalek Aalek
z dnia robię noc
czarne okna, śpię
z nocy dzień
chodzę, czytam, jem
— Miron Białoszewski
Reposted frombarock barock viaAalek Aalek
ROZMOWA Z NIEOBECNĄ
nie odchodź 
zabierzesz co najwyżej ciało  ale przecież Reszta  i tak  zostanie ze mną 
 1  nazostawiałaś siebie  Nieobecna  wszędzie tam gdzie cię nie ma  jest mi ciebie za dużo 
 2  uwierz mi  Nieobecna  że  musiałem odejść  musiałem odejść  po to  by przekonać się że byłaś najmądrzejsza  najpiękniejsza  najpotrzebniejsza  wybacz  ale gdybym nie odszedł  nigdy bym o tym nie wiedział 
 3  Nieobecna  odezwij się czasem  ciekawy jestem  gdzie i z kim teraz  umierasz
— jarosław borszewicz
Reposted frometa eta viaAalek Aalek
3716 4f64 5003684 a3c3 500
— Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka viamoviesss moviesss
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary via48hrs 48hrs
4690 5c25
Reposted frompussyporn pussyporn via48hrs 48hrs
6685 609d 500
Reposted frompiehus piehus viatoniewszystko toniewszystko
5633 7b0b 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
8719 1769
Reposted from1caru5 1caru5 via48hrs 48hrs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl