Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller

"Nietrudno kochać kogoś efektownego, doskonałego, dobrze ubranego; taka miłość jest tylko nic nie znaczącym odruchem, który wywołuje w nas automatycznie przypadkowość piękna; jednakże wielka miłość pragnie stworzyć kochaną istotę właśnie z niedoskonałego stworzenia, które zresztą jest stworzeniem tym bardziej ludzkim, im mniej doskonałym".

— Milan Kundera "Życie jest gdzie indziej"
Reposted fromperfectsense perfectsense viasatyra satyra
4259 14a7 500
Reposted byEtienbesomeoneelsemendaciouspleassurejointskurwysynMartwa13yourhabitpapermangabuniafreewaymadadreammikimoto
Seksapil to sprawa wnętrza kobiety. Gdyby chodziło o urodę, to wszystkie ładne kobiety byłyby seksowne, a nie są.
— Michelangelo Antonioni (via axamiitt tumblr )
Reposted fromtouchthesky touchthesky via48hrs 48hrs
1484 d6e5 500
Reposted from2017 2017 via48hrs 48hrs
5095 8775 500
truth about love.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaszydera szydera

in 2018, I wish you

  • better mental health
  • great looking skin
  • more energy
  • open-mindedness
  • healthy relationships
  • good dreams at night
  • success
  • delicious food
  • happiness
Reposted frommurmur murmur viaunmadebeds unmadebeds
1019 fa8b
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
9722 2147 500
Reposted frommoai moai viapleassure pleassure
Reposted frombluuu bluuu viasatyra satyra
4834 45ba
Reposted fromelegie elegie viawszystkodupa wszystkodupa
6699 3e1b
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
Nie widziałam nic smutniejszego od oczu, w których zgasła nadzieja, ale i nic piękniejszego od oczu, w których nadzieja zapłonęła na nowo małą iskierką wzbudzającą pożar trawiący wszystkie smutki.
— Lizz Murphy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
January 1st 2018 is a Monday. A fresh week, a fresh month and a fresh year. If you want to start over I don’t think you can possibly find a better time.
Walcz, albo olej to wszystko. Sukces zależy od podejścia
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapleassure pleassure
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasouxie souxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl