Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Kocham cię. Bardzo. Czasem nie będę się do ciebie odzywał, będę na ciebie zły, albo ty będziesz zła na mnie i nie będziesz się do mnie odzywać. Będziemy się kłócić, będziemy mieć różne opinie na dany temat, ale chcę, żebyś pamiętała, że zawsze będę cię kochał. Nawet wtedy, kiedy coś będzie nie tak. Zawsze będziesz dla mnie najważniejsza. Nigdy o tym nie zapominaj.
— about last night
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead via48hrs 48hrs
7803 791b
Reposted fromIriss Iriss viaurszulka urszulka
0077 d4b6 500
Jarek Puczel, Zakochani (3) 45x45 cm, olej, płótno
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaeazyi eazyi
5764 6db7 500
Reposted fromseaweed seaweed viapsychoviolet psychoviolet
6502 6bbe
2185 876c
Reposted fromsavatage savatage via48hrs 48hrs
W życiu musimy się pożegnać z wieloma rzeczami. Nie dlatego, że chcemy. Życie po prostu tak jest skonstruowane. 
Żegnamy się z dzieciństwem.
Z młodością.
Ze złudzeniami.
Witamy ze strachem.
Nie potrafimy zapominać. Całymi latami przeżywamy, co by było gdyby. Liczymy na cud. Że spotkamy kogoś i ten ktoś nas uratuje i miłość będzie taka, jak na amerykańskich filmach. Że spadnie jebany meteoryt i wszystko się zmieni. Albo wygramy w Lotto. A chodzi o to, aby stanąć w obliczu prawdy:
Kim już nie będę.
Ale kim mogę być?
Co straciłem.
Ale co mogę zyskać?
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream via48hrs 48hrs
7725 1649
Reposted fromkarahippie karahippie
5389 1e7b
Reposted fromkarahippie karahippie viapleassure pleassure
1476 962e
Reposted from4777727772 4777727772 viapleassure pleassure
9056 e60f
Reposted fromkarahippie karahippie
9429 6b29
Reposted fromkarahippie karahippie
2040 4b3b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapleassure pleassure
4063 d6d5
Reposted frompurpa purpa viapleassure pleassure
Jeśli naprawdę ci na kimś zależy, pozostawisz mu swobodę działania, choćby to działanie było nie po twojej myśli. 
— Jacek Piekara/bardzo nie po mojej
Reposted fromhardbitch hardbitch viatoolong toolong
6243 293d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasonicetobenice sonicetobenice
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
9262 97e3 500

strangehats:

calming brew

second piece for katsudon bang and @kevystel’s fic, ascent - mixing up a late night drink

first piece l third piece 

Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
3834 8b11 500
Reposted fromkniepuder kniepuder via48hrs 48hrs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl