Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4671 8055
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viawishyouwerehere wishyouwerehere
7908 2745 500
5804 671b 500
Większość naszych kobiecych uzależnień powstaje gdy czujemy, że nie jesteśmy kochane, albo, że nikt o nas nie zabiega. W jakimś miejscu, w środku, może głęboko wewnątrz, być może w sposób ukryty lub pogrzebany w sercu, każda kobieta pragnie być postrzegana, pożądana i zdobywana.
— John Eldredge
Reposted frommaybeyou maybeyou viaucieknijmi ucieknijmi
5920 02b9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Nie sztuką jest "wyszumieć się za młodu". Sztuką jest "szumieć przez całe życie". I to szumieć w sposób, który dla żyjących wokół nas ludzi jest przyczyną radości, nie zaś żalu i poczucia krzywdy.
— Sylwester Laskowski
8266 d1a4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamieszu mieszu
lesson learned
Reposted fromSilentRule SilentRule via48hrs 48hrs
5478 d5c3 500
Reposted fromcallipygian callipygian via48hrs 48hrs
Nie czułem się samotny, dopóki nie pojawiło się coś, za czym porządnie zatęskniłem. Samotność i tęsknota to dwie strony tego samego medalu.
— Jostein Gaarder “Córka dyrektora cyrku”
Reposted frommaybeyou maybeyou via48hrs 48hrs
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami
Reposted frommaybeyou maybeyou via48hrs 48hrs
Z roku na rok nauczyłem się pragnąć coraz mniej.
— Dino Buzzati
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via48hrs 48hrs
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę
— Jakub Żulczyk
4957 2861 500
Reposted frommaybeyou maybeyou
6755 1acd 500
Reposted fromArtus Artus viairmelin irmelin
“Pozwoliłem jej odejść, ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego, a teraz, kiedy jej nie ma, zastanawiam się, czy nie trzeba było samemu stać się kimś lepszym.”
— Ktośtam z czegośtam
1795 d1f1
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
5640 ec46
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...