Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt viaarrives arrives
0081 2e38 500
Reposted fromxawery xawery viainsanedreamer insanedreamer
0001 01cd 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath
Nie zaprzątaj sobie głowy tym, co już się stało, a skup się na tym, co dopiero Cię czeka.
— znalezione
5332 0a0e
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
4489 e6f5
Reposted fromEtnigos Etnigos vianadelle nadelle
5976 b902 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianadelle nadelle
Reposted frombluuu bluuu vianadelle nadelle
7960 aaa0
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
7224 c86d 500
Reposted fromRowena Rowena viamaybeyou maybeyou
4909 65d7 500
Reposted frommerkaba merkaba viapoppyseed poppyseed
6126 0068
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakeeplooking keeplooking
Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a w końcu okazuje się, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł - "Nie ma"
2570 e6b6
Reposted fromxnothingspecial xnothingspecial viaszydera szydera
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
0794 41fd 500
Hutt lagoon - Australia. Looks like piece of art
8930 22c9
Reposted fromzniknac zniknac viawishyouwerehere wishyouwerehere
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszydera szydera
1388 62b1 500
Reposted fromhrafn hrafn viaszydera szydera
6910 f720 500
/teotfw
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viaprzeblyski przeblyski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl