Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
To nic. Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm viawishyouwerehere wishyouwerehere
Reposted fromjasminum jasminum via48hrs 48hrs
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto via48hrs 48hrs
1476 4f63
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
9180 7585 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarrives arrives
3189 d43c 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vialexxie lexxie
7212 642f 500
Reposted fromrisky risky viawszystkodupa wszystkodupa
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszlugtime szlugtime
2522 52c8 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viairmelin irmelin
9734 fd43 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarrives arrives

Może najciekawsze w nim jest właśnie to, że nie mogę go wyczuć. Czasami mam wrażenie, jakby nieszczególnie mnie lubił. Innym razem wygląda na to, że na całym świecie obchodzę go tylko ja. Zdarza się też, że jest zupełnie nieobecny i nie zwraca na mnie uwagi. Nie wiem nawet, czy mu się podobam.

— Jakub Małecki - "Horyzont"
4513 5ada 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
8588 5b55 500
Impressive
Reposted fromSilentRule SilentRule vialexxie lexxie
8710 7432
Reposted fromkarahippie karahippie
1870 1c5a 500
9408 f265
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
3481 b9c2 500

"Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół."

Jakub Żulczyk

Reposted fromUndomiel Undomiel viaprzeblyski przeblyski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl